Назад

Председателят на БТПП Цветан Симеонов поиска работодателите да изработват професионални стандарти за конкурентоспособност на българския работникСнимка ® БТПП

Председателят на  БТПП г-н Цветан Симеонов се срещна с Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика. Поводът беше разминаването между държавните образователни изисквания и необходимите на работодателите професионални стандарти за умения и квалификация. Това е свързано с острия проблем за конкурентоспособността на българския работник. 
За да бъде българската работна сила адекватна на изисквания на модерния пазар на труда, е необходимо създаването на национални дългосрочни програми за непрекъсната квалификация – поне веднъж на всеки 5 години всеки да има възможност и мотивация да повишава своите професионални знания и умения.
В този смисъл БТПП, като най-голямата работодателска организация ще насърчи браншовите организации да вземат по-дейно участие във формулирането на адекватни изисквания необходими на предприемачите по отделните професии.
За работодателите, като потребители на постоянно повишаващи се изисквания към знанията и уменията на работниците и служителите това е процес без който не можем и час по-скоро ще трябва да чуем позицията по темата на министъра на образованието - каза Цветан Симеонов.
Коментирана беше още идеята на Балканския институт за използване опита на Обединеното кралство, където повече от 120 години работодателите организират периодично независимо оценяване знанията и способностите на работещите в близо 2000 професии в икономиката.


13.12.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад