Назад

БАН и БТПП ще си партнират в областта на технологичния трансфер 

В БТПП се проведе среща между Камен Илиев, директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, и Цветан Симеонов, председател на БТПП.
 
Г-н Илиев представи новосъздадения Офис за технологичен трансфер „Риск Спейс Трансфер”  проект с референтен №BG161РО003-1.2.02-0016, на процедурата: „Създаване на нови и укрепване на съществуващи Офиси за технологичен трансфер” по Оперативна програма „Конкуретоспособност”. 
 
На срещата бе дискутирана възможността за сътрудничество между академичните организации и бизнеса в областта на превенция и защита на гражданите и инфраструктурата при природни бедствия и аварии. Беше отбелязана необходимостта от фокусиране върху следващия планов период за средствата от еврофондовете и активизиране на дейности по хоризонталните направления и програми. Като за пример беше посочена Дунавската стратегия и беше обсъдена идея за организиране на международен форум, посветен на международното коопериране в рамките на приетите приоритетни направления на Дунавската стратегия, който да се проведе по-късно през годината в Гюргево (Румъния) и Русе (България).
 
Договорено бе за партньори да се поканят представители на БАН, Бизнес клуб „България-Белгия-Люксембург“ (BBL), местната власт, както и дипломати и представители на бизнеса от други европейски страни. 

 


31.01.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад