Назад

БТПП участва в седмото заседание на Комитета за наблюдение на НСРРДнес, 16 ноември, се проведе седмото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). На него беше направен годишен преглед на изпълнението и напредъка на оперативните програми, финансирани в България със средства от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

В рамките на събитието беше представен финансовият напредък на оперативните програми, изпълнението на прогнозите за тяхното управление до края на настоящия програмен период, както и становището на Европейската комисия за предизвикателствата до края на 2013 г. Бяха обсъдени постигнатите резултати в изпълнението на оперативните програми и ефекта от новата система за предварителен контрол по реда на Закона за обществените поръчки.
 
На заседанието ЕК беше представена от началника на отдел България в ГД „Регионална и градска политика” Реналдо Мандметс и Филип Хат, началник на отдел „Румъния, България, Малта“ в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. От българска страна участваха: министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който е председател на Комитета за наблюдение; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски; министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, заместник-министри и представители на управляващите органи на оперативните програми, ръководителите на одитиращия и сертифициращите органи, както и председателят на БТПП Цветан Симеонов.
 
Предварителната информация сочи значителен напредък, както в договарянето, така и в усвояването на средствата. БТПП ще настоява в следващия период за опростяване на процедурите и съкращаване на сроковете за плащане по вече сертифицирани разходи.
 
 
 

16.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад