Назад

Трудовите и осигурителните отношения, често са обект на критика от страна на социалните партньори

 

 

В Софийския университет днес се провежда Научно-практическа конференция ” Българското трудово и осигурително право- мит и реалност” посветена на 10 годишнината на Катедра „Трудово и осигурително право”, която се провежда под патронажа и с участието на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
 
Главният секретар на БТПП, Васил Тодоров, поздрави участниците и гостите,  от името на Палатата, като най-голяма работодателска организация. Проблематиката на трудовите и осигурителните отношения, често е обект на критика от страна на социалните партньори. Трябва да отчетем приноса на ръководството на Катедра „Трудово и осигурително право” на Юридическия факултет при СУ”Св.Климент Охридски” и лично на професорите, д-р Красимира Средкова и д-р Емил Мингов за обществото и за държавата – отбеляза г-н Тодоров, като сподели, че неговия път в усвояването на знания по трудово и осигурително право е започнал именно от правната клиника към катедрата.
 
В рамките на конференцията бяха представени теми свързани с наблюдението на работното място, като способ за упражняване на работодателски контрол, за правната закрила на интересите на работниците и служителите при неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост на работодателя, за осигурителната тежест и правоотношенията при трудова заетост в трансгранични случаи и други. Честването на 10 годишнината на Катедра „Трудово и осигурително право” се вписва в 120 годишния юбилей на Юридическия факултет, който ще бъде отбелязан в следващите дни.
  
 

24.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад