Назад

В Женева работодателите препоръчаха откриване на нови работни места за младежи

 
За работодателите младежката безработица беше определена като световен проблем, който изисква предприемането на незабавни мерки. Констатацията е, че за последните читири години безработните младежи са се увеличили с нови 4 милиона, като общо са достигнали над 75 милиона. Тези изводи за 2012 г. направи Международната конфедерация на труда (МОТ) на своята 101 сесия приключила в Женева. 

Светът е изправен пред заплахата от тежка криза ако не се предприемат решаващи и спешни мерки за увеличаване на заетостта сред младежите и намаляване на безработицата. 


 Представителите на българските работодатели подкрепиха приетите основни насоки за решаването на този проблем, сред които са:


- създаване на балансирани макроикономически политики, които да насърчават работодателите да инвестират и да откриват нови работни места за млади хора;
- разработването на финансово-устойчиви модели, които да не създават риск от задълбочаване на икономическите трудности на съотвентната държава;
- фокус върху образованието - тъй като се констатира, че над 130 млн. млади хора са без основно образование - не могат да четат, пишат и смятат;
- промотиране и насърчаване на младежкото предприемачество, което постоянно прави и БТПП;
- разглеждане на частния сектор като основен двигател на създаването на заетост за младежите;
- насърчаване и създаване на условия за придобиване от младите хора на професионален опит, като особени полезни са стажантските програми и чиракуването.
 

По ролята на работодателските организации специално са предложени следните мерки:


- в партньорство с правителствата да промотират и насърчават младежкото предприемачество;
- съвместно с правителството да участват при създаването на специални програми за обучение в предприемачество на младежите;
- съдействие за подобряване на условията и възможностите за достъп до финансиране от страна на младите хора, желаещи да започнат или да развият своя бизнес;
- създаване на възможности за създаване и функциониране на младежки предприемачески мрежи в рамките на работодателските организации.

Пред участниците в 101-та редовна сесия на Международната конференция на труда Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, изнесе доклад от името на българските работодатели. Изказването му също акцентира на проблема с младежката безработица и мерките, които предлагат работодателските организации в България, за осигуряване на заетост на младите хора.

18.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад