Назад

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката 
През тази година отново ще покажем кои са компаниите, които не само успяха да оцелеят при трудностите на съвременната икономическа ситуация, но и продължават да се развиват, да бъдат гъвкави, иновативни и ефективни. 

Възможност за участие в класирането има всяко предприятие, което попълни следните данни (http://www.bcci.bg/bulgarian/otcheti/BCCI_TOP_100_2012_Data.doc -- „Необходими данни за участие в ТОП 100”) или ни изпратите годишния финансов отчет за 2011 до 31.07.2012 г. В луксозното издание, което БТПП планира да изготви, ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании представили се с неоспорими данни през миналата година. 


Предлагаме и възможност на фирмите да публикуват рекламни материали в ТОП 100 2012 г., независимо дали ще участват в класирането. Рекламата в изданието на БТПП е ценна възможност за популяризиране на Вашата фирма, привличане на повече клиенти и бизнес партньори, насочена към селектирана аудиторията от България и целия свят. 

Подробности за условията за реклама, можете да намерите в поръчката за реклама. >> http://www.bcci.bg/bulgarian/otcheti/TOP_100_2012_Adrevtisiment.docИзданието„ТОП 100” се изготвя на български и английски език и се разпространява при посещения на чуждестранни фирми и делегации в България, при огранизирани български делегации в чужбина, до 200 търговски палати по света, членовете на Европалати (47 европейски палати, а чрез тях до 1400 регионални палати), членовете на Асоциацията на световните търговски центрове и др. 

Предишните две издания на класацията на БТПП можете да разгледате тук: „ТОП 100 2011 г.” http://www.bcci.bg/bulgarian/otcheti/top100_2011_BG.pdf Класирането на фирмите в изданието на БТПП се основава на обективни данни: официалните годишните финансови отчети и според критерии, доказани в практиката като показатели за рентабилност и ефективност: 
изменение на нетните приходи от продажби 2011/2010 г. 
печалба на 100 лв. собствен капитал през 2011 г. 
печалба на 100 лв. приходи от продажби през 2011 г. 
Вярваме, че като показваме добрите примери в различните области на икономиката, добринасяме за изграждане и утвърждаване на позитивния имидж на страната ни в международен план.
С изданието „ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката”, БТПП ще бъде ново признание за усилията на тези компании, които развиват най-успешно своите проекти и дават своя мотивиращ пример за българското предприемачество.


ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Българската търговско-промишлена палата за 11-та поредна година предлага лесна и бърза възможност за публикуване на годишните финансови отчети на интернет страницата ни. Предимствата на услугата, която предоставяме са: 
възможност за БЕЗПЛАТНА публикация 
кратки срокове за изпълнение 
24 часа и 7 дни в седмицата достъп до публикувания отчет 
по-дълъг период на съхраняване на отчета от нормативно определения 
Изберете най-лесния и удобен за Вас начин: 


Представяне на отчета в електронен вид 
Избирайки тази вариант, получавате възможността за БЕЗПЛАТНО публикуване на отчета за 2011 г.
Необходимо е единствено да изпратите на e-mail ikan@bcci.bg
всички счетоводни форми на отчета в един общ PDF файл до 30.06.2012 г. или представите на електронен носител в БТПП (гр. София, ул. Искър 9, Дирекция „Търговски регистър”). Към отчета се изпраща информация за фирмата: БУЛСТАТ (ЕИК), Управляващ, точен адрес, телефон, e-mail, основен предмет на дейност. За Ваше удобство можете да предаде отчета на електронен носител и в 28 града в страната чрез Регионалните търговско-промишлени палати (РТПП) ( адреси:  http://www.bcci.bg/telephones/regional ).Представяне на отчета на хартиен носител 
При представяне на годишния финансов отчет на хартиен носител в БТПП или РТПП, цената за извършване на услугата за сканиране и публикуване на отчета е 36 лв. /с ДДС/ за обем от 10 страници, като за всяка страница над първите 10 се заплаща по 1.20 лв. /с ДДС/. Сумата може да бъде платена в брой, на касата на БТПП (гр. София, ул. Искър 9) или преведена по банковата й сметка в лева: 
     УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
     пл. Света Неделя №7 
     гр.София 
     BIC: UNCRBGSF 
     IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19 


Информация за нормативните изисквания за публикуване на годишните финансови отчети може да сверите от тук >>   http://www.bcci.bg/bulgarian/otcheti/PoleznaInformaciaFinansoviOtcheti.pdf

За допълнителни въпроси, свързани с публикуването на годишните финансови отчети на интернет страницата на БТПП, може да ни потърсите на тел. 02/8117 401, 02/8117 411 или на е-mail ikontr@bcci.bg , ikan@bcci.bg

16.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад