Назад

В БТПП семинар за развитието на конкурентоспособни клъстери 
Българската асоциация на жените-предприемачи в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма организираха  и проведоха семинар в БТПП на тема „Напредъкът на България в развитието на конкурентоспособни клъстери”.Водещи специалисти по темата направиха представяния по темите:
- „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” – г-н Росен Драганов, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ;
- „Международни тенденции в развитието на клъстерите. Клъстерите в България» - г-жа Геновева Христова, Председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България.
Споделен бе опит и добри практики за клъстери от г-жа Илзе Атанасова, Председател на „Морски клъстер – България”.


В семинара участваха представители на фирми и браншови организации, членове на БТПП. 

Акцент в проведената дискусията бе поставен върху изискванията за кандидатстване по проекти за учредяване конкурентоспособни клъстери, което е един от основните приоритети на ОП „Конкурентоспособност”. 


Според водещите специалисти, именно развитието на клъстерите ще даде възможност за създаване на макроикономическа стабилност в страната и повишаване конкурентоспособността на българската икономика.

15.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад