Назад

Ръководителят на търговския отдел към посолството на Чехия посети БТПП, 11 януари 2010 г.

Бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество


На 11 януари 2009 г. в Българската търговско – промишлена палата се състоя среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов и Юрай Мелиорис, Ръководител на търговския отдел към посолството на Република Чехия в България.

На срещата присъстваха още Ева Цветичова, Управляващ партньор на компанията за корпоративни комуникации "Маркетор" и Елеонора Карнаса, експерт в Enterprise Europe Network – БТПП.

В процеса на разговора г-н Симеонов и г-н Мелиорис обсъдиха възможността за разширяване на двустранното сътрудничество между България и Чехия, както и съвместни инициативи за привличане на чуждестранни инвестиции в България.


Назад