Назад

Подкрепа за развитие на сектора текстил и облекло









 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в конференция на тема: „Трансграничният регион България – Македония - добро място за производство на облекла”. Конференцията се проведе на 5 май в Кюстендил, по Програма Трансгранично сътрудничество България – Македония, изпълняван от Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” в партньорство с Търговска текстилна асоциация – Текстилен клъстер Щип и Кюстендилска търговско-промишлена палата.

Представен беше задълбочен анализ на стратегия за развитие на сектора текстил и облекло в трансграничия регион. Цветан Симеонов отчете като положителен сигнал факта, че от българска страна бяха представени и двете огранизации Българска асоцаиация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и Браншовата организация за текстил и облекло (БОТО), които заедно с партньорите от Щип обсъдиха възможностите за развитие на фирмите от бранша от двете страни на границата. Секторът производство на облекло обхваща около 5 % от индустриалното производство в страната и създава близо 8 % от добавената стойност в индустрията по данни на МИЕТ и НСИ.

Поставен беше въпроса за обединяване на усилията по провеждане на отлаганата от две години изложба на производителите от сектора, като бяха дискутирани възможностите и перспективите за развитие и утвърждаване на фирмите от бранша на вътрешния и европейски пазари.

06.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад