Назад

БТПП се присъединява към инициативите на Европалати и ЕК за насърчаване на бизнеса с ИндияБългарската търговско-промишлена палата ще съдейства за насърчаване икономическите връзки между Европейския съюз и развиващия се индийски пазар. За тази цел е създаден Европейски бизнес и технологичен център www.ebtc.eu в Индия. Проектът се координира от Европалати и се финансира от Европейската комисия. Началото му е поставено преди три години, като целта му е тясно ангажиране и ориентиране на МСП в общността към глобалните пазари.


Проектът е пръв по рода си и в неговите рамки БТПП ще подбере подходящи български фирми и организации, занимаващи се с проучвателна и развойна дейност, за участие в няколко международни бизнес събития в Индия и установяване на преки контакти с партньори от най-голямата пазарна икономика в света.


Инициативата е насочена към секторите биотехнологии (биофармация, био земеделие, био информатика и био услуги); енергетика (слънчева, вятърна, енергия от биомаса; малки хидропроекти, енергия от обработване на отпадъци, биогорива) и околна среда (обработка на отпадни води, разработване на пречиствателни механизми, технологии за прочистване на въздуха, обработване на отпадъци, преработка на химикали) и транспорт (различни видове устойчиви транспортни решения).


В рамките на инициативата, която ще продължи 9 месеца, ще бъдат организирани 3 промоционални събития в България на тема Индия.
За повече информация и контакти:

  • БТПП

Дирекция Международно сътрудничество и международни организации
Тел.: 02 81 17 489. 81 17 421. 81 17 508
e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg
  • European Business and Technology Center

EBTC New Delhi – Head Office
DLTA Complex, South Block, 1st Floor
1, Africa Avenue, New Delhi 110 029
INDIA
E-mail: delhi@ebtc.eu

Web: www.ebtc.eu
Tel:  +91 11 3352 1500     
Fax: +91 11 3352 1501

05.03.2012 г.
Назад