Назад

Стандартите GS1 подобряват условията за бизнес

Търговските вериги намаляват разходите с 5,69% при сканирането на баркод символите на каса (POS)






 В Брюксел приключи годишният Глобален форум GS1. За пореден път форумът даде възможност за среща на експерти, представители на различните участници по веригата за снабдяване – производители, дистрибутори, търговци на дребно. В дискусиите бяха привлечени още представители на превозвачите, на митниците, местни и международни регулаторни органи, разработчици на софтуерни решения и доставчици на хардуерни компоненти и не на последно място представители на Националните организации GS1 по света.

Те споделиха опит от внедрени, базирани на стандартите GS1 приложения, представиха пилотни проекти и данни от проведени анализи, както и участваха в изграждането на стратегия за разширяване на приложението на тези стандарти. 

Използването на стандартите GS1 подобрява бизнес условията и спомага за по-добра координация и комуникация. Ефектът се усеща по цялата верига за снабдяване, като за отделните участници беше изнесена следната статистистика на база изследване на Consumer Goods Forum за 2011 година:
 
В основата на стандартите GS1 е уникалната система за автоматична идентификация и маркиране на продукти, логистични единици, услуги, локации и други с баркод. В изследване на GS1 Франция проведено сред 10000 компании от 62 страни е установено, че сканирането на баркод символите на каса (POS) намалява разходите на търговските вериги с 5,69% от техния годишен приход. Ползите са преки – съкращаване на времето за обработка на стоката на касата, намаляване на грешките от ръчно въвеждане на информация, уплътняване на работното време на оператора на касата, както и непреки – увеличаване на продажбите в резултат от по-доброто обслужване на клиентите, подобрено следене на складовия запас и продажбите в магазините. 
Единната система за автоматична идентификация GS1 създава условия за електронен обмен на данни (EDI) и стандартизиране на електронните съобщения. Отново в проучване на GS1 Франция се казва, че внедряването на ЕDI се е превърнало в стратегическа цел за търговските вериги особено след като е установено, че от всички които използват електронни поръчки 87% от тях са по стандартите GS1. Всяка година се спестяват 794 милиона евро чрез използване на стандартните съобщение GS1 (виж таблицата ):
Електронно съобщение брой % Спестявания в евро
     
поръчка 24 352 003 87% 449 816 684
фактура 10 318 303 37% 191 301 348
данни за транспорта 9 860 295 35% 139 030 159
синхронизирани данни за продуктите
320 000 10% 13 440 000
Общо спестявания за членовете на GS1            793 588 191

Предвид изложената статистиката бихме искали да насърчим фирмите в България да използват стандартите GS1. Интензивната и целенасочена работа по усвояване на стандартите ще постави фирмите в по-добри конкурентни позиции.
 
===========================
ВАЖНО: Утре - 23 февруари 2012: от 10 часа Христо Содев, изпълнителен секретар на GS1 България ще представи темата „Приложение на системата GS1” като част от серията обучителни семинари за придобиване на ключови компетенции по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, които се провеждат в хотел Бест Уестърн Сити Плюс, зала „Сити“, гр. София.ул. Стара планина” № 6.

22.02.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад