Назад

Цветан Симеонов откри семинар-обучение за работодатели, наети лица и синдикалисти

Председателят на БТПП откри обучителен семинар за придобиване на ключови компетенции по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Работодатели, наети лица и синдикалисти се обучават безплатно по фирмено поведение, корпоративна социалн
 

Програмата е направена така, че да стимулира фирмите не само да стоят на светло, но и да имат реална полза от стоенето „на светло“, каза пред присъстващите Цветан Симеонов. Темите, включени в програмата на семинара засягат както въпроси, засягащи работниците, така и въпроси, които се отнасят до работодателите. Председателят на БТПП напомни, че сериозен въпрос, който стои неразрешен пред българската икономика, е липсата на обучени за нуждите на работодателите и производствата квалифицирани специалисти. Затова се търсят пътища за повишаване ефективността на работниците. Лектор по темата за адаптивността на работниците към пазара на труда води проф. д-р Катя Владимирова, преподавател в УНСС – София в областта на управлението на човешките ресурси и икономиката на труда и свързаните с тях пазар на труда и политики за заетост.

Фирмите, които развиват корпоративната социална отговорност, са установили в практиката, че чрез полаганите грижа за работниците, околната среда, с грижа за обществени дейности, развиват присъствието на фирмата в обществото. Изчислено в проценти, интересът у клиентите към фирми внедрили корпоративната социална отговорност в своята фирмена политика прогресивно се увеличава. Наличието на етични кодекси, с какъвто БТПП отдавна се гордее, заздравяват доверието на клиентите в този, който предоставя стоките и услугите. Това е важно, защото не всяка фирма има време и средства да пусне собствено проучване за други фирми. А корпоративната социална отговорност е един допълнителен индикатор за надеждността на фирмата.

Фирмената култура изисква да се направят се усилия и в посока на посредничеството и медиацията, за извънсъдебно разрешаване на спорове и фирмени проблеми, вместо да се водят безкрайни дела с крайна цел ликвидиране на доскорошния партньор. Всеки запазен клиент е сигнал и към останалите, че имат надежден и дългосрочен контрахант.

Председателят припомни, че системата GS1 е бъдещото при обмена на информация в цялата верига на дистрибуцията – от производството до консумацията. Това е международно признат стандарт, който ползват също Световната митническа организация, НАТО, Световният пощенски съюз. Стандартът за обмен на електронни съобщения Eamcom се обедини със стандарта на икономическата комисия за Европа за стандартизация на документи, електронният обмен на търговия набира вече скорост, електронния обмен на информация. Прилагането на този стандарт спестява милиарди евро – от установяване на съдържанието на стоките до подаването на заявките в магазина, проследимостта на стоките и извеждането от пазара на стоки с дефекти или с други недостатъци.

Всяка една от подбраните в семинара теми е практически ориентирана към дейността на участниците, за да повишат своята конкурентоспособност и видимост на пазара.

20.02.2012 г.
Назад