Назад

Партньорска среща по проект WasteKit

 

На 16 февруари 2012г. в БТПП се проведе работна среща по проект WasteKit (WASTE management focussing on: Knowledge and Integration to create Transnational economic development - http://www.wastekit.eu/), финансиран по 7 Рамкова програма на Европейската комисия, на която присъстваха партньорите от Столична община, Българската академия на науките, Балкански научно образователен център по екология и опазване на околната среда, Денкщат България ООД, както и домакините от БТПП. На срещата бяха дискутирани текущи задачи и напредък по проекта, като акцент беше поставен върху предстоящата Международна конференция по управление на отпадъците, която ще се проведе в София до края на 2012г. На конференцията ще бъдат представени и дискутирани в кръгли маси следните теми:


Прилагане на Европейските директиви в сферата на управлението на отпадъците
Методи за обработка на отпадъците
Управление на битовите отпадъци в България
Финансиране и финансови модели за рециклиращите компании в България

16.02.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад