Назад

Програмата Understanding China 
Програмата „Understanding China” се организира за четвърти път от двустранните търговски палати на Франция, Италия, Германия и страните от Бенелюкс с Китай. Тя се финансира от Европейската комисия и се провежда със съдействието на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати – Eurochambres, член на която е БТПП. 
Програмата е предназначена за представители на търговско- промишлени палати, организации на малки и средни предприятия, браншови асоциации и работодателски организации, проявяващи интерес към китайския пазар. 
Програмата „Understanding China 2012” има за цел да запознае участниците с китайския бизнес климат, икономика, специфичните аспекти на търговията с Китай. Тя има и практическа насоченост, като подпомага участниците в създаването на бизнес план и изграждането на мрежа от контакти в Китай.
Обучението се състои от 4 модула:
Модул 1: една седмица в Антверп, Белгия: лекции на преподаватели от елитни европейски университети;
Модул 2: една седмица в Шанхай: лекции на преподаватели от партньори-университети от Китай, както и представители на европейски организации с дейност в Китай;
Модул 3: една седмица в Пекин: посещения в различни институции и компании, възможност за осъществяване на контакти;
Модул 4: два дни в Антверп: презентации на бизнес плановете, дискусии с представители на Европейската комисия и Асоциацията на европейските търговски палати - Eurochambers, церемония по закриването, гала вечеря, на която участниците ще получат сертификат.
В програмата могат да се обучават 25 участника , избрани на база на техния опит, оценка на бизнес плана на организацията и мотивация на кандидата. 
Задължителни минимални условия за кандидатстване: 
Изисквания към организацията:
Търговско-промишлена палата, браншова организация, работодателска организация или друга структура, подпомагаща дейността на малките и средни предприятия;
Регистрирана в страна-членка в Европейския съюз, в страна официален кандидат на ЕС или страна от Европейското икономическо пространство;
Опит в международната търговия и силен интерес към китайските пазари.
Изисквания към кандидата:
гражданин на страна-членка на ЕС, страна официален кандидат на ЕС или страна от Европейското икономическо пространство;
служител в организация, отговаряща на изискванията по-горе;
да има подкрепата на организацията при участието си в тази програма;
да работи в международен отдел или отдел, занимаващ се с връзките с Китай
отличен английски език;
минимум 2 години опит в областта на международните отношения (с фокус върху Китай);
висше образование;
да не е участвал в предишни издания на програмата.
Процедурата по селекция на кандидатите се извършва от представители на Eurochambers, Европейската комисия и Antwerp Management School. 
Участниците заплащат такса в размер на 500 евро и разходите за самолетни билети. Останалите разходи са за сметка на организаторите.
Краен срок за кандидатстване: 1 Май 2012 г.
Избор на кандидатите: Май 2012 г.
Начало на програмата: 11 юни 2012 г.
За повече информация:
Ms Estelle Jacques jacques@eurochambres.eu +32 (0)2 282 0855
Ms Freya Lemcke lemcke@eurochambres.eu +32 (0)2 282 0876
Официален сайт на програмата „Understanding China”: 

16.02.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад