Назад

Българската търговско-промишлена палата организира публична дискусия относно проектозакона за иновации
Съветът по иновации към Българската търговско-промишлена палата организира публична дискусия относно проектозакона за иновации, изготвен от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" по поръчка на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Съветът по иновации към Българската търговско-промишлена палата организира публична дискусия относно проектозакона за иновации, изготвен от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" по поръчка на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Дискусията ще се състои на 1 март 2012г. от 15ч. в зала "Б" на БТПП, ул. "Искър" 9, София.

 

Предварителната програма на мероприятието:


15:00 - 15:10

Откриване

Г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

15:10 - 15:20

Приветствие

Г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма

15:20 - 16:20

Представяне на становища

Жана Величкова, и.д. Директор „Инвестиции, иновации и предприемачество”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Проф. Стефан Хаджитодоров, съпредседател на Съвета по иновации към БТПП, главен научен секретар на Българска Академия на Науките

Доц. д-р Иван Кралов, заместник ректор по научно-изследователската дейност и Доц. Валери Стоилов, зам. ръководител на научно-изследователския сектор, Технически Университет, София

Д-р Румен Атанасов, председател на Българската Асоциация на

Електротехниката и Електрониката

Модератор

Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации към БТПП 

16:20 - 17:00

Дискусия

17:00

Закриване на обсъждането

 

За участие потвърдете на een@bcci.bg и avramov_josif@abv.bg не по късно от 27 февруари 2012 г.
16.02.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад