Назад

БТПП: Фирмено поведение, КСО и бизнес етика

Във втория ден от серията обучителни семинари за придобиване на ключови компетенции по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" бяха разгледани темите „Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност и бизнес етика“.
Гост лекторите проф. д.ик.н. Кирил Тодоров и доц. Костадин Коларов, дългогодишни преподаватели от Университета за национално и световно стопанство – София, дадоха началото на разпалена дискусия за бизнес етиката по света и у нас. Участниците обсъждаха и приетата в България Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2009-2013 г.
През третия ден на семинарите участниците ще се обучават как да се справят успешно с възникнали конфликти чрез преговори, посредничество и медиация.
Обучителните семинари са безплатни и ще продължат до 24 февруари в хотел Бест Уестърн Сити Плюс, зала „Сити“, гр. София.
Програма:

22 февруари 2012:
09:30-10:00    Регистрация на участниците
10:00-12:00    „Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация”
Лектор: Кристина Цанкова
12:00-13:00    кафе пауза
13:00-15:30    „Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация” – продължение  Лектор: Кристина Цанкова
15:30-17:30    Дискусия и кафе
   

23 февруари 2012:

09:30-10:00    Регистрация на участниците
10:00-12:00    „Приложение на системата GS1”    Лектор: Христо Содев
12:00-13:00    кафе пауза
13:00-15:30    „Приложение на системата GS1” - продължение Лектор: Христо Содев
15:30-17:30    Дискусия и кафе

24 февруари 2012:
09:30-10:00    Регистрация на участниците
10:00-12:30    Дискусионен панел
Модератор: Иван Нейков
12:30-13:30    Кафе-пауза
13:00-15:00    Дискусионен панел- продължение
Модератор: Иван Нейков

ПОДРОБНОСТИ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН НА СЕМИНАРА


21.02.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад