Назад

Използването на отпуски на служителите 2011 и 2012

Резултати от експресно анкетно проучване по искане на bTv

На 27.12.2011 г. БТПП проведе експресно допитване до своите членове относно използването на отпуските от служителите им през 2011 и тяхното планиране за 2012 г. До 28.12.2011 г. бяха получени отговори от 67 ръководители на фирми.

Резултати от проведеното проучване:

Въпрос 1: Готов ли е вече графикът за ползване на отпуските през 2012 г. на служителите в предприятието Ви (съгласно чл. 173 от КТ работодателят е длъжен да утвърди график?

 • Общо за 83% от работодателите графикът за отпуски на служителите е вече утвърден или е в процес на изготвяне; 
 • Останалите 17% от анкетираните представители на бизнеса ще утвърдят графика в останалите работни дни до края на годината.

Въпрос 2: Считате ли графикът може да бъде изпълнен без да се налага промяна?

 • Бизнесът има почти единодушното мнение по въпроса, че при изпълнение на графика за отпуските ще се наложи промяна (87% от попълнилите анкетата);
 • Едва 6% от бизнеса вижда изпълнението на графика без промяна;
 • 7% не могат да преценят към момента дали графикът ще бъде изпълнен без промяна.

Въпрос 3: За каква част от служителите ще се отложи прехвърлянето на платения отпуск, независимо дали е искане на служителя или Ваше, от 2011 г. за 2012 г.?

 • При 27% от фирмите всички служители са използвали платения си отпуск за 2011 г. и няма да се наложи прехвърляне на дни през 2012 г.;
 • За 42% от бизнеса под 1/3 от служителите ще прехвърлят неизползван отпуск за 2011 г. през 2012 г.;
 • При 21% от работодателите между 31% и 50% от служителите ще отложат използването на отпуск от 2011 г. за 2012 г.;
 • Едва при 10% от бизнеса има повече от половината служители, за които ползването на отпуск през 2011 г. ще се отложи за 2012 г.
Въпрос 4: По колко дни от отпуската през 2011 г. ще се прехвърлят за използване през 2012 г. основната част от служителите? (в случай че имате такива)
 • При 67% от служителите ще бъдат прехвърлени от 6 до 10 дни от платения им отпуск за 2011 г.;
 • Останалата част от служителите – 33% ще прехвърлят до 5 дни отпуск от 2011 г. за ползване през 2012 г.
Въпрос 5: Според Вас, промяната в КТ за изготвяне на задължителен график за отпуски от работодателя:
 • Малко повече от половината работодатели (55%) считат, че изменението в Кодекса на труда за утвърджаване на график до края на предходната година за ползването на платения годишен отпуск през следващата година, увеличи бюрокрацията във фирмата им;
 • 26% от работодателите считат, че промяната в КТ не им се се отразила;
 • 19% от тях са на мнение, че по този начин се създава повече ред и дисциплина през 2012 г. в съответната фирма.
Профилът на анкетираните предприятия:
 • 18% са микро предприятия
 • 31%  са малки предприятия
 • 33% са средни предприятия
 • 18% са големи предприятия
Някои акценти от конкретните предложения на работодателите:
 • Възможност всяка фирма да преценява дали да изготвя график;
 • Удължаване на срока за графика (възможни варианти: 31 януари; 31 март или 30 април) на съответната година;
 • Служителите са затруднени да обявят до края на предходната година кога имат намерение ползват платения отпуск през следващата;
Данните от изследването бяха използвани в предаването >> 

02.01.2012 г.
Назад