Назад

Цветан Симеонов: Имаме типичен случай на поръчково законодателство

Българските работодателски организации да възприемат принципите на Международната организация на работодателите
 

На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, припомни, че заложените цифри за представителност са работа на правителството, но трябва да се държи сметка за препоръката на Международната организация на работодателите, а именно работодателските организации да се окрупняват до възможния предел. Принципите за самофинансиране, неучастие на държавни представители в управителните органи и международното признаване са неща, които е хубаво да се усъвършенстват, по примера на най-добрите световни практики, допълни той.

Симеонов отхвърли като абсурдно препращането към  заповед в текста на Кодекса на труда. Позоваването на Класификатора на дейностите е допустимо, но не и чрез цитиране на нечия заповед, каза той.

Симеонов коментира и предложението да се разглеждат приходите на кандидатите за представителни работодателски организации с три години назад като пречка пред нововъзникващи работодателски организации. Според председателя на БТПП вече съществуващите критерии при приема и регистрацията на документи са достатъчни, за да отсеят неподходящите кандидатури.

Председателят се изказа скептично по отношение на издаването на пълномощни от  името на фирмите за легитимност на работодателските организации, тъй като то ще отнеме твърде много време и ще се  проточи поне две години. Но ако се  приемат такива пълномощни за фирмите-членове, нека има и за синдикалните организации, каза Симеонов. По силата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е ясно, че със самия факт на кандидатстване в организацията, се приема и устава на организацията - следователно фирмите априори дават своето съгласие да бъде представлявани техните интереси.

Имаме типичен случай на поръчково законодателство – възкликна председателят на УС на БТПП, по повод идеята за изключване от тристранния диалог на организации, които извършват дейности, възложени със закон. За авторите е било по-лесно да запишат направо  „БТПП да не участва в тристранния диалог”. Аргументите на БТПП са известни – ако това предложение се приеме ще бъде лишено от смисъл публично-частното партньорство. Цветан Сименов даде пример с АТА– карнетите, които са дейност, извършвана от Международната търговска камара – единствената камара, където КРИБ членува, защото са платили членски внос.

Така за пореден път БТПП призовава към спазване на основните правни принципи и да се остави съда да реши кой е финансово зависим от държавата и кой не е.

Остава под въпрос и регулацията на финансовата независимост на организацията чрез предложението за минимален годишен членски внос. Ако една работодателска организация събира 500 хил.лв. членски внос на година, и ако получи държавно финансиране по някой от популярните в момента проекти в размер на 1 млн. лв., то нейната незавимост става под въпрос. За да се избегнат подобни и други съмнения в легитимността на работодателските организации като такива, Симеонов изрази надеждата да се възприемат бързо принципите на Международната организация на работодателите, още повече, че вече има подкрепа на тези принципи в официално писмо до премиера.


07.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад