Назад

Състоя се 8-та среща по проект „PLATO” на БТПП

На 31 октомври 2011 г. Българска търговско-промишлена палата проведе осмата среща по проект „PLATO”, на тема „Умения за водене на преговори”. Лектор на срещата бе г-н Кристиан Георгиев - Управляващ партньор в Arthur Adams® България.

Основни акценти в срещата:
-    процес на подготовка и планиране на преговорите;
-    процеси при провеждане на преговори;
-    психология на преговорите;
-    основни стъпки и техники, необходими за успешното провеждане на преговори с доставчици, партньори, клиенти или в самата организация;
-    преодоляване на външни опити за манипулиране.

Участниците в срещата получиха нужните умения и знания за анализиране на тактически и стратегически техники за провеждане на резултативни преговори и успешното им прилагане на практика.

Проведената среща е част от цикъл от 9 срещи по проект „PLATO”, имащ за цел да повиши конкурентоспособността на българските фирми, чрез организирането на срещи-обучения, обмен на добри практики, създаване на партньорства и изпълнението на общи проекти. БТПП ще продължи да поддържа „PLATO” мрежата в България и след приключването на проекта, чрез привличането на нови участници.За допълнителна информация:
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”
E-mail: projects1@bcci.bg
Тел.: 02/8117553


04.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад