Назад

БТПП с участие в национален уъркшоп за ролята на съвременните технологии

На 27 юни 2024, в София се проведе национален уъркшоп на тема „Интелигентна, цифрова и устойчива трансформация на българската мебелна промишленост“, по инициатива на  Български мебелен клъстер и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, които с партнират за изпълнението на проект „DRWO4.0 - Danube Region Wood Industry Transformation Model towards Industry 4.0“.  Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез програмата Interreg Danube, която цели да повиши конкурентоспособността и устойчивото развитие на Дунавския регион чрез иновации, зелен преход, социално включване и по-добро регионално управление.

Събитието откриха Лъчезар Петков  - главен секретар на ИАНМСП  и Геновева Христова, председател на Български мебелен клъстер. Двамата подчертаха ролята на партньорството и изграждането на ефективна екосистема между държавата, бизнеса, науката и неправителствения сектор, която би могла да тласне/подкрепи трансформацията на дървообработващата и мебелна промишленост в съответствие с принципите на I4.0.

Г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, се обърна към аудиторията като подчерта ролята на съвременните технологии и цифровизацията, като основни механизми за постигане на конкурентоспособност и адресиране на съвременните изисквания за устойчивост на производствата и поднови ангажимента на палатата в подкрепа на мебелната промишленост със чрез своите структури и активни дейности в подкрепа на бизнеса.

По време на уъркшопа участниците дискутираха теми като дигитализация и умно производство, устойчивост и кръгова икономика. Водещи експерти споделиха своя опит в областта на ESG политиките и дигиталните продуктови паспорти, както и най-добри практики за адаптиране на моделите на Индустрия 4.0  като дигитализация и софтуерно подпомагано управление, IoT, AI,  Lean методи, в българската горска и мебелна промишленост с цел повишаване устойчивостта и конкурентоспособността и.

Уъркшопът беше първото от редицата събития в рамките на проекта, целящо да събере всички заинтересовани страни и да постави началото на изграждането на транснационални партньорски мрежи в целия Дунавски район, с цел да се намери ефективно решение на реалните предизвикателства, пред които са изправени компаниите от мебелната промишленост и да им помогне по пътя на тяхната трансформация към Индустрия 4.0.

 


01.07.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад