Назад

За 15-ти пореден път БТПП представя изданието „България в цифри“

Отразени са основните макроикономически показатели и мястото на България в международните класации


На 21.06.2024 на пресконференция пред медиите,  БТПП обяви излизането  от печат на 15-то поредно издание на „Bulgaria in figures®” 2024г ( „България в цифри24“), регистрирана търговска марка с висока оценка от държавните институции и партньорски организации. Изданието отразява основни макроикономически индикатори на страната за последните 5 години, като инвестиционната среда, туризъм, внос и износ, образование и пазар на труда и други важни аспекти на българската икономика.

Специално внимание се обръща на класацията на България в международните рейтинги- което може да послужи като важен ориентир  и за инвеститори, както и критичните позиции на България в тези класации, пък могат да бъдат една добра основа на правителство и институции за създаване на управленска програма и мерки за подобряване на рейтинга на България в международен план.

Българската икономика продължава растежа си от последните години, макар и със забавени темпове. През 2023 г. растежът на БВП е 1,8%, поради глобалните икономически и политически предизвикателства, включително конфликта между Русия и Украйна и напрежението в Близкия изток и отражението и  върху Европейската икономика.

 Въпреки тези предизвикателства, вътрешното търсене, частното потребление и износът остават основни двигатели на растежа. Българските компании успешно се адаптират към новите условия и продължават да растат, подкрепени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Безработицата в България остава на ниско ниво от 4,3% през 2023 г., което е резултат от усилията за запазване на работните места и мерките, предприети по време на пандемията. Пазарът на труда остава стабилен, с леко повишение на коефициента на заетост до 70.7%.

България продължава да поддържа една от най-ниските данъчни ставки в Европейския съюз, с плосък данък от 10% върху личните и корпоративните доходи. Стандартната ставка на ДДС е 20%, с намалена ставка от 9% за хотелиерските услуги и някои продукти и услуги. Правителството въведе нулева ставка на ДДС за хляб и брашно като антиинфлационна мярка, която ще бъде в сила до края на юни 2024 г. Общини с безработица с над 25% по-висока от средната за страната са с 0 %  корпоративен данък, което да допринесе за икономическото развитие на тези региони.

В същото време, България поддържа стабилност на финансовата среда, като брутният публичен дълг на страната е вторият най-нисък в ЕС27, достигайки 21,0% от БВП за третото тримесечие на 2023 г.

Средногодишната инфлация в България бележи спад през 2023 г., достигайки 9.5%, след като през 2022 г. бе на ниво от 15,3%. Въпреки това, инфлационният натиск остава значителен поради глобалните икономически условия. Правителството продължава да прилага мерки за овладяване на инфлацията и стабилизиране на цените на основните стоки и услуги.

Износът на България достига 44,3 млрд. евро през 2023 г., с лек спад от 7% спрямо предходната година. Основни експортни партньори са Германия, Румъния, Италия, Турция и Гърция. Вносът също бележи спад от 10.2%, като нивото на вноса през 2023 г. възлиза на повече от 49,5 млрд. евро. Водещи партньори по внос са Германия, Китай и Турция. Най-голямо увеличение на вноса има в сектор „Потребителски стоки: автомобили“ (33%), следван от превозни средства (27%), докато най-голям спад има при минерални горива, масла и електричество (-42%) и суровини (-15,5%).

Българските компании успяха успешно да запазят и увеличат производствените си нива, като подобриха позициите си в международните вериги за доставки, които бяха нарушени поради пандемията и конфликта в Европа. Преките чуждестранни инвестиции в България за 2023г достигнаха 3619 милиона евро, като най много са привлечените от Швейцария, Австрия, Нидерландия.

Средната месечна заплата достига 1016 евро, което представлява значително увеличение от 14,2% спрямо предходната година. Работната сила в България се състои от 3 милиона души, като 53% са мъже и 47% жени. По-голямата част от работната сила (89%) е завършила форма на висше или гимназиално образование.

България продължава да се развива и подобрява своята позиция в редица международни класации. През 2023 г. страната бележи значителен напредък в индекса на свобода на словото (от 91-во на 71-во място), индекса на корупция (от 72-ро на 67-мо място), индекса за енергиен преход (от 58-мо на 48-мо място) и се отчита подобрение на индекса на върховенството на закона( от 60-то място през 2022 на 59-то за 2023г). Въпреки това, България регистрира спад в  индекс на просперитета (от 62-ро на 75-то място),  индекс на демокрацията (от 57-мо на 62-ро място) и цифровата конкурентоспособност (от 48-мо на 55-то място).

По последни данни от 18 юни на IMD – Швейцария за  световната конкурентоспособността на България за 2024г,  показват, че позицията на страната има спад с 1 пункт (от 57-мо на 58-мо място), но вече спрямо 67 изследвани държави вместо 64, което може да се отбележи като своеобразно леко подобрение. Тези резултати показват както успехите, така и предизвикателствата пред страната, предоставяйки ясна картина за сферите, в които България постига напредък и тези, където са необходими допълнителни усилия.

БТПП изготви за целите на изданието и извадка от Регистъра на индустриалните паркове, поддържан от Министерството на икономиката и промишлеността, както и чрез своите регионални камари, БТПП проучи и други индустриалните зони и публикува данните в специален регистър на своя уебсайт и извадка в изданието „ България в цифри“.

За по-подробна информация, моля, вижте в приложените линкове – електронното издание „България в цифри 2024“ – ТУК.

 


24.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад