Назад

Планира се провеждането на международен форум на минералните води в България, през ноември

БТПП ще информира допълнително своите членове и партньори за формата на провеждане на мероприятието и други въпроси около мероприятието
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов проведе работна среща с Цветанка Лукарска, председател на Националната камара на минералните води в Република България и екип на Камарата – Валентина Александрова и Владимир Туджаров, занимаващи се с външноикономическите дейности на Сдружението. В срещата взеха участие и Елза Зарева от  Асоциация за възстановителен и здравен туризъм, член на Камарата и Диана Димова, служител в Комисия за защита на потребителите.

Дискутирана бе съществуващата необходимост от грижа от страна на държавните и общински власти за минералните ни находища, във връзка с обща политика за управление, експлоатация и развитие на минералните извори в България.

Бяха обсъдени възможностите за партньорство между двете организации с цел развитие на сектора.

В резултат на обсъждане на проблемите участниците се обединиха около идеята за организиране на двудневен международен форум на минералните води по ефективно оползотворяване на големия ресурс на минерални извори, с който страната ни разполага и възможностите за по-рационалното им използване.

Форумът се планира за месец ноември 2024 г. в гр. София с участието на организации от Испания, Италия, Румъния, Германия и Франция с опит в сферата на използването на минералните води. Ще се разчита на активното участие на Общините с термални ресурси, Здравните каси, бутилиращите минерални води фирми, партньори от туристическия бранш и други заинтересовани компании и организации. Очаква се разширяване на партньорството с висшите учебни заведения - Минно-Геоложкия Университет “Св. Иван Рилски“, Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Националната спортна академия „Васил Левски” и медицинските факултети към университетите и други висши учебни заведения.

 


27.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад