Назад

На Редовно Общо събрание, вчера, БТПП отчете 30 % изпълнение на насоките в подкрепа на бизнеса, приети от предишното събрание през 2019 г.

За пореден отчетен период, бе потвърдена и финансова независимост на Българската търговско-промишлена палата
35-тото Редовно Общо събрание на БТПП, което се проведе на 18 юни, избра нов Управителен съвет, съставен от 85 членове.

За председател на Българската търговско-промишлена палата Управителният съвет избра за четвърти пореден път Цветан Симеонов. Досегашният главен секретар на Палатата, д-р Васил Тодоров бе избран за зам.-председател, заедно с Красимир Дачев и Тодор Табаков. Васил Тодоров ще съвместява две длъжности – зам.-председател и главен секретар.

Новият Изпълнителен съвет на БТПП, отново ще включва 9 души. Освен председателят и зам.-председателите, негови членове ще бъдат Валентина Зартова, Иван Стоименов, Лъчезар Искров, Георги Стоилов – председател на Пазарджишката търговско-промишлена палата, който ще бъде представител на регионалните палати в системата на БТПП и Галина Нифору – председател на Българската асоциация на износителите на вино, която ще бъде представител на браншовите организации, членове на Палатата.

Делегатите на Общото събрание приеха предложените от ръководството Насоки за дейността на БТПП в периода 2024 – 2028:

Ще продължи работата по насоки за: създаване на по-благоприятна среда за българското предприемачество, за неговото устойчиво и независимо развитие; повишаване конкурентноспособността на произведените и предоставяни от българските предприемачи стоки и услуги; развитие на съществуващите форми на гъвкава заетост (надомна работа, работа от разстояние, наемане чрез агенции за временна заетост, краткотрайна сезонна работа, почасово наемане и пр.); стимулиране на младежката заетост, съчетана с повишаване на образованието; квалификацията и преквалификацията; разкриването на високотехнологични и високопроизводителни работни места и други подобни; регулиране на миграцията и подобряване условията за внос на дефицитна в страната работна сила; стабилно развитие на българската икономика; стимулиране на инвестиционната дейност; увеличаване на чуждестранните инвестиции в Рeпублика България.

Нови насоки, по които ще се работи, ще са: борба с инфлацията; Зелената сделка; мерки за справяне с липсата на квалифицирана работна ръка; стандарти и политики за устойчивост; иновации и нови технологии; Арбитражен съд; усъвършенстване на системата на БТПП с оглед новите тенденции в бизнеса.

Утвърден бе проектобюджет за приходите по дирекции и разходите по икономически елементи за периода 2024 – 2028 г.

 


19.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад