Назад

От 1 юли 2024 се въвеждат нови пътни такси за превозни средства над 3,5 тона в Германия

Мярката е част от усилията на страната да модернизира своята транспортна инфраструктура и да намали въздействието върху околната среда. Пътната такса се прилага само за превозни средства, които са предназначени за превоз на стоки. Композиции от превозни средства подлежат на облагане с тол такси, само ако теглото на влекача е над 3,5 тона. 

Защо се въвеждат таксите?

Новите такси са предназначени да стимулират превозвачите да използват по-екологични превозни средства и да намалят броя на тежкотоварните автомобили по пътищата, които допринасят за задръстванията и вредните емисии. Събраните средства ще се реинвестират в подобрения на пътната мрежа и развитие на алтернативни транспортни средства.

Как ще работи системата?

Таксите ще се изчисляват на база пропътуваното разстояние, теглото на превозното средство и класа на емисиите. Това означава, че колкото по-тежко и по-малко екологично е превозното средство, толкова по-висока ще бъде таксата. Системата ще използва сателитна технология за точно измерване на изминатите километри.  Формулата за определянето на таксите, на снимка 2.

ВАЖНО: Изключения от новите пътни такси в Германия

Във връзка с нововъведените пътни такси в Германия, които ще влязат в сила от 1 юли 2024 година за превозни средства над 3,5 тона, съществуват определени изключения. Тези изключения са предвидени, за да се отчетат специфичните нужди на някои категории превозни средства и техните собственици. Освободени от пътни такси са лекотоварни автомобили с тегло под 7,5 тона на занаятчии и хора със сходни професии и превозни средства с нулеви емисии. Превозните средства с нулеви емисии са освободени от пътни такси в Германия до 31.12.2025 г.

Въвеждането на пътни такси за тежкотоварни превозни средства е важна стъпка към по-устойчиво бъдеще. Това е сигнал към бизнеса и обществото, че Германия сериозно подхожда към екологичните предизвикателства и е готова да инвестира в дългосрочни решения за подобряване на своята транспортна система и защита на околната среда.

ТОЛ таксите в Германия могат да се заплащат автоматизирано, посредством бордово устройство, което се монтира в кабината на водача.

 


25.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад