Назад

Нови възможности за европейски компании в Япония и Южна КореяНова Програма на ЕС за малки и средни предприятия (МСП) за навлизане на пазарите в Япония и Южна Корея /EU Business Hub Japan and the Republic of Korea/ бе представена в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в присъствието на посланика на Япония в България Н.Пр. Хисаши Мичигами и представители на Посолството на Република Южна Корея в София. БТПП е контактната точка за българските дружества по програмата Бизнес хъб ЕС-Япония и Република Южна Корея.  

Целта на програмата е да насърчи международната дейност на компаниите от три приоритетни сектора на европейската икономика - зелени и ниско въглеродни технологии, цифрови решения и здравеопазване и медицинско оборудване и техните подсектори.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, обяви, че от години палатата работи по задълбочаване на връзките със страни като Япония и Южна Корея поради една много ясна причина - като страна в една икономическа зона с останалите страни-членки на ЕС, България трябва да е конкурентоспособна. За да бъде такава икономиката на страната, тя трябва да си сътрудничи с високотехнологични държави и с тези, които споделят общи ценности, каквито са Япония и Южна Корея.

Посланик Мичигами изтъкна, че Япония и ЕС са стратегически партньори и имат общи принципи. „Като страна-членка на Общността, България е съставна част от това сътрудничество.“, каза той. Убеден бе, че представянето на Бизнес хъба ЕС - Япония и Република Южна Корея става в много подходящ момент. 

Инициативата беше представена пред над 80 български компании от Татяна Бахус от офиса на Deloitte в Белгия и Николета Фаварето от Европалати.

Програмата предвижда  организирането на общо 20 делови мисии в периода 2024 - 2027 г., поравно разпределени между Япония и Южна Корея. Всяка една делегация ще се състои от по 50 компании от ЕС, избрани след процедура по кандидатстване и подбор на участниците. Бизнес мисиите продължават пет дни, три от които са определени за участие на компаниите в профилирани изложения в Япония и Южна Корея.

Важно е да се знае, че бизнес мисиите за Япония ще бъдат съставени изцяло от компании от секторите на "зелените технологии" и "цифровите решения", докато на южнокорейския пазар ще могат да участват дружества с предмет на дейност от трите целеви сегмента на програмата.

За да участват в програмата кандидатстващите предприятия  трябва да отговарят на няколко критерия:

  • да съществуват от поне 5 години и да могат да предоставят финансови резултати за три от тях (за стартъпите времевите рамки са намалени на съответно на 3 и 2 години);
  • мажоритарният собственик на капитала да е лице от ЕС  и централата на компанията да бъде в рамките на Общността;
  • предметът на дейност следва да бъде от приоритетните области и подсектори;
  • да могат да докажат опит в международното сътрудничество, както и ясна бизнес стратегия за навлизане на пазарите в Япония или Южна Корея и
  • да имат достатъчно оборотни средства и трудов ресурс, гарантиращи им успешното навлизане на целевия пазар.

Процесът на кандидатстване е на няколко етапа. Заявката на интерес е първото ниво. Следва процедурата по онлайн кандидатстване и подбор. След това се предвиждат онлайн срещи с представителите на 50-те компании, имащи за цел да се подготвят за предстоящата мисия и да се запознаят със специфична за двата пазара информация. Следва самата делова мисия, с участие в местни изложения, двустранни бизнес срещи, посещения на компании на място и т.н. 

Първата мисия в Република Южна Корея ще се проведе от 2 до 6 декември 2024 г. и тя ще е отворена за компании от сферата на “цифровите решения“. Крайният срок за кандидатстване онлайн е 9 август.

Второто посещение в Корея е планирано за 17-21 март 2025 г. и е насочено към предприятията от сектора на "здравеопазването и медицинското оборудване".

Първите мисии за Япония са планирани за 9-13 декември 2024 г., с фокус върху "цифровите решения" и между 17-21 февруари 2025 г. в областта на "зелените и ниско въглеродни технологии". Кандидатстването за декемврийската делегация изтича на 16 август.

Програмата финансира до 1000 евро за престоя на компания в съответната страна. Поетият разход включва 4 нощувки за една стая на фирма. Покриват се и разходи за консултации и други клиентски услуги в максимален размер до 1000 евро.

Компаниите могат да заявят интерес за участие в мисиите на www.eubusinesshub.eu.

При въпроси и нужда от допълнителна информация могат да се свържат с Българската търговско-промишлена палата, тел.: 02 8117 489, 02 8117 494q, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Презентация на програмата тук.

 


24.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад