Назад

БТПП проведе виртуална среща с партньори от ЗимбабвеПо инициатива на посолството на Зимбабве в Берлин, акредитирано и за България, се проведе виртуална среща с представители на бизнес организации от африканската страна.

Н.Пр. посланик Алис Машингаидзе откри срещата с приветствие към участниците от двете страни, като отбеляза намеренията на правителството на страната за стимулиране на икономиката и повишаване на доходите на населението до 2030г. Подобни събития ще допринесат за установяване на бъдещи контакти между бизнес средите на двете страни. България подържа икономически отношения със Зимбабве от осемдесетте години с подписани различни спогодби между които и за избягване на двойното данъчно облагане. От своя страна председателя на БТПП поздрави участниците и накратко представи палатата със своите повече от 90 браншови организации и 28 регионални палати/камари. Мирослава Маркова, експерт към дирекция Международно сътрудничество и международни организации представи дейността на БТПП в подкрепа на бизнеса, както към български така и към чуждестранни компании. Презентация ТУК!

Агенцията за насърчаване на инвестициите на Зимбабве (Zimbabwe Investment Development Agency - ZIDA) представи възможностите за инвестиции в страната. През 2022 – 2023г. в страната работят 3 български компании с инвестиции за около 15 мил. щатски долара в минната дейност. Интереси към български производители на машини за текстилната промишленост се наблюдава в Зимбабве според ZIDA. Страната е голям производител на памук и естествени кожи за текстилната промишленост. Страната произвежда около 60 мил. тона мляко като се нуждае от още 60 за да покрие вътрешното си потребление. Последва презентация на ZimTrade, националната организация за развитие и насърчаване на търговията. Презентация ТУК!

В края бе представена е дейността на търговската палата на Зимбабве. Споделено бе че палатата заедно с други икономически структури работи усърдно по промотирането на образователния сектор, селското стопанство, минната индустрия и туризма. Накрая на срещата Посланик Машингаидзе благодари за проведената среща и заяви, че вижда голям потенциал за бъдещо сътрудничество с България в образованието, туризма и др.

 


31.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад