Назад

Форум на Палати от Западните Балкани WB6 CIF, издание 2024

В периода 29-30.05.2024г. в Солун се проведе третото издание на WB6 Chambers Academy, организирано от Инвестиционния форум на шест Палати от Западните Балкани (WB6 CIF). Събитието се провежда с подкрепата на Европейската комисия (ЕК) и в сътрудничество с Асоциацията на Европейските търговски палати (Европалати). Академията има за цел да даде поле за дискусия на общите предизвикателства пред бизнесите в региона, със специален акцент върху перспективата за присъединяване към Европейския съюз и теми от интерес за регионалното сътрудничество. Акцентът е поставен върху обмена на най-добри практики и нетуъркинг.

Участниците представиха актуални теми като кръговата икономика, въглероден отпечатък, корпоративна отговорност, електронни услуги и дигитализация, стандартизация и др. В академията участие взе и Велин Кърчев, гл. експерт в GS1 България, представяйки връзката между Единния търговски регистър на БТПП и продуктовия каталог на GS1 България БГ Баркод.

Инвестиционният форум WB6 CIF е съвместна инициатива на търговско-промишлените палати от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Черна гора и Сърбия, които създават платформа за сътрудничество през 2017 г. с цел даване на гласност на бизнес общността в региона, улесняване на бизнес контактите и популяризиране на региона като инвестиционна дестинация. WB6 CIF представлява около 350 000 компании, предимно малки и средни предприятия.

 

 


30.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад