Назад

Новият ни посланик в Дания посети БТППНовоназначеният посланик на България в Кралство Дания Драгомир Заков посети БТПП и обсъди с председателя на палатата Цветан Симеонов търговско-икономически отношения между България и скандинавската страна.

Симеонов запозна госта си с дейността на БТПП, регионалната структура и услугите, които Палатата предоставя в полза на бизнеса, акцентирайки върху доброволния търговски регистър на БТПП.

Председателят на БТПП информира за партньорите на Палатата в Дания, като акцентира, че сътрудничеството в голяма степен се осъществяава на многостранна база, в рамките на членството в различни международни организации.

Дискутирано бе потенциално сътрудничество между България и Дания в областта на иновациите, производството на био храни, зелена енергия и др.

По данни на Министерство на икономиката и индустрията и на база приоритетните сфери за развитие на българската икономика и необходимостта от намаляване на енергийната зависимост на страната, българската страна има интерес от привличане на датски инвестиции и реализация на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници, имайки предвид значителния датски опит в тази сфера. Дания е сред водещите страни – членки на ЕС по отношение на технологичните иновации в областта на използване на биомаса и вятърна енергия, както и в комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.

Симеонов изрази готовността на БТПП да съдейства на новоназначения посланик при изпълнение на задачите му по време на мандата му в Дания.

 


30.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад