Назад

За създаването на смесен съвет разговаряха посланикът на Армения и председателят на БТПППредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с посланика на Армения Н.Пр. Арсен Схоян и представители на посолството по повод идеята за създаване на смесен българо-арменски бизнес съвет. Г-н Симеонов се позова на отличните взаимоотношения между двете страни в икономическо, историческо и културно отношение и заяви, че БТПП ще подкрепи с готовност подобна инициатива. Той представи възможностите за изпълнението й - регистриране на отделно юридическо лице, което ще се занимава с двустранните отношения или формиране на бизнес съвет в рамките на БТПП. Основният фактор за успешната и устойчива работа на една такава организация обаче, е инициативността на фирмите, които ще участват в нея.

Целта на учредяването на съвета е насърчаване на контактите между малки и средни предприятия от България и Армения, активизирането на стокообмена и диверсификацията на неговата структура. Това придобива особено значение в контекста на  реализирането на проектите за трансконтиненталните транспортни връзки (коридора Европа-Кавказ-Азия) и на други инфраструктурни проекти.

Посланик Схоян изрази мнение, че интерес сред арменските фирми, работещи в нашата страна, има и очаква до средата на 2012 г. тази идея да бъде реализирана.

Посланикът информира, че Армения се намира в добри отношения със своите съседи и икономиката й вече се е адаптирала спрямо промените в световната икономическа рамка през последните 20 години. Страната е развила един вид имунитет към кризисните фактори в икономиката и функционира без особени проблеми.

27.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад