Назад

Позиция на Международната организация на работодателите относно агресията срещу УкрайнаМеждународната организация на работодателите /МОР/ също застава срещу едностранното използване на военна сила, в която и да е част на света, срещу нарушаването на световния мир, глобалният ред и териториалнта единност, ценности, върху които е изградена Организацията на обединените нации. МОР призовава Руската Федерация да уважава националния интегритет, границите и суверенността на Украйна. Това са същите ценности, които бизнес обществото, чрез Международната организация на работодателите, спазва и се стреми да запази. Тези ценности са фундаменталните основи за просперитет, икономическо и социално развитие в последните десетилетия.

МОР изказва солидарността си към бедстващия украински народ, както и към компаниите и работниците в страната. Организацията е готова да мобилизира работодателската общност да подпомогне отварянето и спазването на хуманитарни коридори.

МОР изказва огромните си опасения относно катастрофалните последствия от този неописуем по обем конфликт върху световния мир, икономическия растеж, социалното благосъстояние и постигането на Устойчивите цели за развитие.


07.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад