Назад

БТПП започва компютърни обучения за жени мигранти и бежанки

Българската търговско-промишлена палата представи програма за обучения по компютърни умения и менторство за жени бежанки и мигранти от трети страни.

Обученията ще се реализират по европейския проект RIDE /Reach Inclusion through Digital Empowerment for migrant women. Той има за цел подобряване възможностите на жените - мигранти и бежанки, да се влеят в пазара на труда чрез дигитални умения и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество. Партньори по проекта са организации от Белгия, Германия, Гърция, Италия, Холандия и Чехия.

Онлайн събитието бе официално открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който акцентира върху актуалността на темата, предвид кризата в Украйна. Той сподели, че няма по-добър начин за социализация и вписване в обществото от придобиването на дигитални умения. Симеонов поясни, че почти няма сектор, в който тези умения да не бъдат приложени, затова те са предпоставка за намиране на работа, преквалифициране и усъвършенстване. Той добави, че опитът от този проект ще е важен и необходим за по-нататъшно прилагане, предвид започналата бежанска криза.

Ива Парцалева от Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България сподели, че БТПП вече е натрупала опит в изпълнението на проекти, свързани с интеграцията на бежанци, мигранти и хора от трети страни. Тя добави още, че при липсата на интеграционна подкрепа и работеща държавна система за интеграция, при която заетостта да е един важен елемент, ролята на частния сектор е особено важна за включването на бежанци на пазара на труда. Парцалева акцентира върху особеностите при намирането на заетост за жените-бежанки, тъй като при тях се забелязва различен образователен профил, културни специфики, затруднения в семейството и други фактори, оказващи влияние. Тя представи дейността и помощта, които ВКБООН в България оказва на бежанците за намирането на работа, консултации и обучния.

Бистра Папазова, член на УС на БАСКОМ и СЕО на CoBuilder International, представи ИКТ сектора в България, акцентирайки върху важността на дигиталните умения и мястото на българските жени в сектора. Тя информира, че софтуерната индустрия е най-бързо растящата в България, в която са заети над 40 000 души. Папазова сподели, че ковид пандемията е довела до по-бърза дигитализация, което прави необходимостта от дигитални умения особено актуална.

Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП, представи проект RIDE, целевите групи, дейности и очаквани резултати. Акцент бе поставен на предстоящите обучения по компютърни умения за начинаещи и напреднали, както и менторство. Повече инфрмация за обученията може да бъде намерена ТУК.

Желаещите жени –бежанки и мигранти от трети страни за включване в обученията, могат да се свързват дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на e-mail: interdpt@bcci.bgm.markova@bcci.bg и тел.: 02 8177 489.

 


02.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад