Назад

Обучението по въпросите на арбитража при БТПП приключи успешно

На 01.12.2021 г. с провеждане на симулирано арбитражно заседание приключи 3-месечен курс на обучение по въпросите на арбитража, който се организира за петнадесети пореден път от Арбитражния съд при БТПП. На участниците бяха предоставени два казуса с различна тематика, които провокираха знанията им в областта на арбитражното производство.

Тридесет и четирима млади юристи ще получат сертификати за успешно завършено обучение.

Занятията се проведоха при изключителен интерес от страна на участниците - действащи адвокати и юрисконсулти, както и студенти от юридическите факултети. Във връзка с приетите противоепидемични мерки на територията на Република България, ограничаващи присъствените обучения, на курсистите бе предоставена възможност за провеждане на онлайн занятия, което за първи път позволи и на юристи извън София да се включат и да участват активно в проведените дискусии.

Курсът, включващ 12 модула по три часа, освен теоретичната си насоченост се отличи и с представените случаи от обширната практика на лекторите, с което материалът стана по - достъпен и интересен за слушателите.

За обучаващи бяха поканени традиционно  изявени, висококвалифицирани арбитри с богат професионален опит, съчетан с дългогодишна преподавателска дейност в юридическите факултети в страната - председателят на АС при БТПП  Благовест Пунев и зам-председателите Ружа Иванова, Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев,  почетния председател на АС проф. Силви Чернев и доц. Венцислава Желязкова.

Арбитражът е една от дейностите на БТПП, които са изцяло в услуга на бизнеса.

По време на занятията лекторите обърнаха внимание на нарастващата нужда от млади специалисти с експертна юридическа подготовка, които да подпомагат търговците в желанието им да използват арбитражното производство, като им показват процесуалните особености.  

Инициативността, дисциплината и желанието за допълнително образование на всички участници в проведения курс, бе повод за задоволство от страна на ръководството на Арбитражния съд при БТПП.


06.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад