Назад

Онлайн среща на тема СТЕМ образование, цифровизация и цифрови умения

Събитието се проведе под патронажа на българския еврокомисар Мария Габриел
Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе сред официално поканените участници на виртуална среща на тема СТЕМ образование, цифровизация и цифрови умения. В срещата участваха директори на училища и ректори на университети от различни населени места в България, както и представители на бизнеса. Срещата бе проведена под патронажа на българския еврокомисар Мария Габриел.

Ключовият лектор на срещата - изпълнителният директор на ЦЕРН д-р Фабиола Джаноти, представи мисията на ЦЕРН за обучението на бъдещи инженери и учени.

В  експозето си на срещата председателят на Палатата изтъкна ролята на взаимодействието между образование, знания и приложението им в практиката и бизнеса. Като успешни стъпки може да се посочи предвиждането на образование по предприемачество от първи клас, даването на възможност на хора от практиката да преподават и възможността да се сключват договори от фирмите директно със студентите, отбеляза Симеонов.  "Очакваме да се разшири прилагането на тази възможност за сключването на договори между предприятията със студенти и да придадем една по-голяма устойчивост на заетостта", допълни Симеонов.

Той сподели резултатите от проучването, направено от БТПП през месец май т.г., посветено на влиянието на кризата върху дигитализацията на фирмите в България. Като цяло е положителен фактът, че 70% от фирмите са подобрили дигиталното си присъствие и използваните дигитални технологии, но от тях само 6% са използвали средства от програми в България и едва 2%  са ползвали директно  европейско финансиране. Това проучване показва обезпокоителния факт, че българската и европейската администрация не са реагирали своевременно  на новите условия и не са предоставили възможности за финансиране. Председателят на БТПП заяви готовността на Палатата като официално призната работодателска организация в България да работи активно в тази насока.

На срещата бяха дискутирани възможностите и предизвикателствата в сферата на цифровото и СТЕМ образованието, както и ключови европейски инициативи и програми в тази област. Очертани бяха перспективите за успешно взаимодействие между училище, университет и бизнес, така че те да бъдат част от работеща екосистема, отговаряща на очакванията на младите хора и нуждите на пазара на труда.

В заключение Мария Габриел благодари за участието на директорите на гимназии и на представителите на бизнеса, сред които Българска търговско-промишлена палата (БТПП)Junior Achievement BulgariaАсоциация на младите учени в БългарияEduTechFlag.euУча.се.

 


20.09.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад