Назад

БТПП участва в уебинар с ЕБВР за малки и средни предприятияБългарската търговско-промишлена палата, Съветът по инвестиции към нея и Европейската банка за възстановяване и развитие проведоха днес уебинар за малки и средни предприятия, който разгледа темата възможности за подкрепа и финансиране. Малките и средни предприятия са тези, които по принцип са най-уязвими на икономическите промени и са особено чувствителни в момент на икономически застой като сегашния.

Предлаганите от Европейската банка за възстановяване и развитие програми за подкрепа на малки и средни предприятия, както и възможностите от страна на Съвета по инвестиции към БТПП бяха във фокуса на дискусията. Над 80 участника се включиха в онлайн събитието и се запознаха в детайли с предлаганите в момента инструменти за подкрепа на малкия бизнес.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП информира аудиторията, че БТПП е в състояние да предостави широк пакет от услуги в електронна среда, както в столицата, така и в регионалните търговски палати в страната. Постоянният поток от информация от международните ни партньори ни позволява да участваме пряко във формирането на политиките и мерките, касаещи икономиката, за справяне с настоящата нелека ситуация.

Презентация на БТПП.

Бяха представени конкретните дейности на Съвета по инвестиции, свързани с различни финансови и инвестиционни продукти, разработване и представяне на инвестиционни проекти, разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета, съдействие за сключване на сделки между членовете, както и организиране и участие в семинари и форуми. Членове на Съвета по инвестиции могат да разработват и стратегии за развитие, преструктурира и излизане на нови пазари на фирмите, подкрепени със 70% субсидия от ЕБВР.

Дейността и програмите на ЕБВР бяха представени от Лъчезар Ценов, анализатор.

Европейската банка за възстановяване и развитие е международна финансова институция, създадена през 1991 г.

Банката работи чрез финансови партньори и предоставя проектно финансиране. Представена е в 38 държави от Централна и Източна Европа, Западните Балкани, Централна Азия и южните и източните части на Средиземно море.

Участието на ЕБВР в индивидуални проекти обикновено варира от 1 милион до повече от 300 милиона евро.

ЕБВР помага на малките и средните предприятия да получат бизнес съвет чрез програмата Подкрепа за малкия бизнес. От 1993 г. институцията е помогнала на повече от 20 000 предприятия да натрупат ноу-хау.

ЕБВР консултира малките фирми в редица области. Фирмите – бенифициенти трябва да отговарят на критерии, определени от различните донори. По линия на Европейската инвестиционна банка е необходима поне 2 години история и поне 2 милиона лева оборот за последната година на компанията. По линия на Хоризонт 2020 се изисква МСП да отговаря на критериите за иновативност. ЕБВР оказва съдействие предимно на компании с по-малко от 250 служители, които са частна собственост на местни граждани. Банката работи с компании от почти всички сектори и индустрии, с изключение на военната дейност или производство, тютюн, хазарт или финансови услуги.

Ценов разясни, че проектите, които ЕБВР подкрепя  се извършват чрез одобрени местни консултанти и обикновено продължават средно между 3 и 9 месеца. Самият процес на одобрение отнема около месец.

Участието на банката е в размер на 70% от стойността на проекта, платими след успешното му приключване.

Той сподели, че компаниите проявяват най-голям интерес към проекти в организация, маркетинг и управление на качеството.

Подробна презентация на ЕБВР тук.

Участниците в уебинара поставиха много въпроси и получиха конкретни отговори по време на дискусията. Програмата за Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията също бе сред дискутираните теми.

Следете информационните канали на Българската търговско-промишлена палата за повече информация относно възможности за финансиране и следващи онлайн събития.


29.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад