Назад

Важно за вносителите на стоки в Русия

Добър пример за съчетаване интересите на производители и потребители, чрез използване стандартите GS1


GS1 България напомня на своите членове за възможността да използват капацитета на служителите по-ефективно, дори и на тези с отдалечено работно място, за да въведат качествена продуктова информация за своите продукти в електронния каталог БГ Баркод. Това ще спомогне вашият продукт да бъде легитимен и разпознаваем както в магазините по цял свят, така и онлайн. Добър пример за ползите от маркирането на продукти с уникален идентификатор GTIN, дава Русия.

ИЗИСКВАНИЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРАНЕ С БАРКОД НА СТОКИ ЗА ВНОС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Система за проследимост на Chestny ZNAK цели да гарантира автентичността и декларираното качество на стоките, закупени от крайните клиенти

През 2018 и 2019 г. Руската федерация въвежда нови регулации, изискващи система за идентификация на продуктите, за да се гарантира проследимост, която да защитава интересите на правителството, бизнеса и потребителите. Информацията се основава на законодателството на Руската федерация, но идентификацията на стоките и системата за проследяване се приемат от всички страни от Евразийския икономически съюз: Русия, Казахстан, Беларус, Армения и Киргизстан.

Следва описание на основните изискванията на новата система.
Основно изискване е определени потребителски стоки, продавани в Русия, да имат специална уникална идентификация на всеки продукт, като се стартира от януари 2019г.

Задължителната идентификация се осъществява посредством специален, сериализиран код, който се кодира в баркод GS1 DataMatrix. Системата, която ръководи целия процес в Русия, е Chestny ZNAK . Тя се явява като „системен оператор“.  Системният оператор управлява националната система за проследяване, създадена от Центъра за изследвания в перспективни технологии (CRPT). Само руски юридически лица ще могат да качват информацията за продуктите в системата и да получат необходимите крипто кодове и ключове за идентификация на продуктите. Следователно, производителите със седалище извън Руската федерация, които нямат местно дъщерно дружество, трябва да работят с компании вносители или местни търговски партньори, за да изпълнят изискванията. Продуктите ще бъдат проверявани при влизане в страната, в митническите депа.

Преди да постъпят на териториите на митниците, продуктите ще трябва да имат GS1 DataMatrix, който кодира:

  1. За идентификация:
  • Глобален номер на търговската единица (GTIN/14-цифри)
  • сериен номер (фиксирана дължина, която зависи от категорията продукти и реферира към руски крипто код)
  1. За проверка:
  • крипто ключ (4 знака) и
  • крипто код (с дължина до 88 знака – в зависимост от индустрията ).

Сериализираните GTINs ще се определят и изпращат от собтвеника на марката/производителя на системния оператор. Частта за проверка се генерира от системния оператор в съответствие със стандартизирани алгоритми за криптиране за всеки сериализиран GTIN. Производителите и вносителите ще трябва да заплащат за генерирането на уникалния код, което на този етап с решение 899-r от 8 май 2019 г. е 0,5 рубли за всеки код. Плащането се извършва, когато е направена поръчката, а крипто кодовете трябва да бъдат използвани в рамките на 60 дни.

За различните стоки са стартирали проекти още през 2019 г. като изискването ще влезе в сила поетапно за отделните категории в периода 2020-2021, освен ако пандемията не доведе до изместване на сроковете: за тютюневи изделия и обувки (от 1 юли 2020г.), за фотоапарати и светкавици (от 1 октомври 2020), за облекла, парфюми, спортни стоки, спално бельо, кухненски принадлежности и принадлежности за баня (от 1 януари 2021г.).  БТПП препоръчва на фирмите да не чакат наближаването на крайните срокове, а да се съобразят с изискванията по-рано.

Целта при въвеждането на уникалния баркод GS1 DataMatrix е да може да се проследи целия маршрут на стоките, чрез сканирането му - от производствената линия до продажбата на каса или онлайн. Системата записва прехвърлянето на стоките от оператор на оператор на всеки етап от логистичната верига. В магазините стоките ще бъдат сканирани два пъти: преди поставянето им на рафта и при продажба на касата. Потребителят трябва да може да сканира GS1 DataMatrix с мобилното приложение на Chestny ZNAK, за да провери дали продуктът е легитимен (за повече информация  ТУК: ).

За повече информация относно Глобалния номер на търговската единица, GTIN и правилата за неговото определяне вижте ТУК .

При затруднения, можете да се обръщайте към Йордана Топалска, експерт в GS1 България, на тел. 02/8117 611 и на имейл  yordana.topalska@gs1bg.org .

 

 


09.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад