Назад

Представяне на полезни инструменти и платформи за електронно обучение

БТПП прилага инструменти за онлайн обучение – на 28 април уъркшоп по проект DiVET
В настоящите условия на извънредно положение и социална изолация, Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) представя богат набор от инструменти и платформи за онлайн преподаване и обучение.

EPALE отбелязва, че онлайн преподаването изисква внимателно обмисляне на това до каква степен обучаващите се и преподавателите са подготвени за промяната и дали стилът на преподаване е все още ефективен, когато бъде взет от класната стая и приложен към технологичните устройства.

Несъмнено, цифровите системи за управление на обучението, средствата за комуникация и платформите за електронно обучение ще имат възможност да разкрият своя потенциал не само по време на сегашната пандемия, но и занапред.

В същото време с прилагането на масово дистанционно обучение се наблюдава нарастваща неравномерност, що се отнася до достъпа до технологии и до дигитални устройства. Много от обучаемите страдат от форма на дигитално неравенство, при което им липсват връзките и устройствата, за да се обучават дистанционно.

Представените от EPALE инструменти попадат в три основни категории: цифрови системи за управление на обучението; инструменти за комуникация; масови отворени онлайн курсове. Сред тях са добре известни и широко използвани инструменти и платформи, като Moodle, Blackboard, Zoom, Skype, Coursera, но и по-малко познати такива.

Изготвеният списък от EPALE не е изчерпателен и е предимно насочен към възможностите за дистанционно обучение на възрастни. Пълният списък, публикуван от ЮНЕСКО, можете да намерите тук.

БТПП подкрепя предлаганите възможности за дистанционно обучение и работи за прилагането на представените платформи и инструменти в своите дейности. На 28 април БТПП планира да проведе именно в дистанционен формат уъркшоп за участниците в пилотното обучение по проект DiVET.

Пилотното обучение по проект DiVET, което е насочено към подготовка на специалисти по онлайн експортни дейности, включва комбинация от присъствено и дистанционно обучение, както и стаж. По време на провеждане на дистанционния уъркшоп за участниците в обучението, те ще имат  възможност да обсъдят с преподавателите казуси, възникнали по време на текущото дистанционно самообучение по модулите за обща икономическа подготовка. Темите, които ще бъдат във фокуса на онлайн дискусията, са бизнес комуникация, основи на маркетинга, експортно законодателство, Инкотермс, т.н. Преподавателите, ангажирани в обучението, са доказани специалисти, които преподават в университети, професионални центрове за обучение, както и успешни предприемачи със значителен опит. Включените предприемачи за участие в дистанционния уъркшоп, по-късно ще бъдат и ментори на някои от обучаемите при реализиране на техния стаж.

В качеството си на национално представителна работодателска организация, БТПП участва в областна координационна група за учене през целия живот, която цели да набележи и разработи мерки за насърчаване на ученето през целия живот и в частност обучението на възрастни. Чрез своето участие, БТПП работи активно в посока на засилване на връзката между бизнеса, образованието и обучението. Повече за платформата EPALE, която се финансира от програма “Еразъм+”, можете да намерите на официалния й сайт


09.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад