Назад

БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за съживяване на инженерните науки и финансиране на иновации 
За актуализиране на сътрудничеството между Федерацията на научно-техническите съюзи и БТПП разговаряха председателят академик Васил Сгурев и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Ще бъде изготвен нов Меморандум към действащото Споразумение между двете организации.
 
Цветан Симеонов отправи покана до ФНТС за участие в Съвета по иновации при Палатата. Разгледани бяха възможностите за участие със съвместни проекти по подходящи програми на ЕС.
От страна на Федерацията на научно-техническите съюзи беше предложено БТПП да участва в “Технологичен форум” през месец ноември  по проблеми на бизнеса, проучвания за изследване и технологиии. 
Двете неправителствени организации ще си сътрудничат в обучение и тестване по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения).  /ECDL/. Федерацията притежава лиценз за Сертификационната програма.
На срещата бяха коментирани и идеи за съживяване на фундаменталната наука чрез участие в Национална програма за фирми с ясни приоритети в областта на научните изследвания и иновации и за тяхното прилагане. 
БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за изготвяне на предложение до държавните органи да се търсят пътища за съживяване на инженерните науки, финансиране в иновации за скъсяване на пътя от идеята до внедряване на крайния продукт.


04.08.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад