Назад

На среща в Палатата представиха изобретението „Подвижен контейнер за отпадъци“В продължение на проведените разговори по време на срещата с бизнеса в гр. Казанлък, инж. Минчо Ковачев, управител на „СМИТ БГ“ ЕООД, представи на председателя на БТПП Цветан Симеонов регистрираното от него изобретение в Патентното ведомство на България.

Изобретението – подвижен контейнер за отпадъци до 1700 литра, е регистрирано като полезен модел и е приложим за битови, медицински и други отпадъци по „метода чисти ръце“. Предимствата на новото полезно изобретение са значителни както за гражданите, събирането и извозването на отпадъците, така и за околната среда.

Фирмата заявява желание контейнерите да се внедрят в производство от български фирми или други страни от ЕС и Русия, както и фирми, които имат интерес да инвестират в създаването на завод.

Контейнерите са стандартизирани по БДС и могат да се изпълнят от метал, пластмаса или комбинирано, на себестойност не по-висока от сега използваните контейнери, по-голямата част от които от тях са внос.

По време на срещата се договори, БТПП пое ангажимент да окаже съдействие на изобретателя за осъществяване на контакт с фирми-производители или инвеститори от ЕС и Русия, както и с организации в страната, бъдещи партньори.

При проявен интерес може да се свържете с инж. Минчо Ковачев на следните координати:  6100 Казанлък, Ул.“Трети март“, № 10, тел.:  0431/83428, моб.тел.: + 359 896 737 915, е-mail: mincha@abv.bg

Презентация на изобретението  ТУК


15.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад