Назад

Зам.-председателят на БТПП е избран в управлението на важни секции на Европейския икономически и социален комитет

По време на априлската пленарна сесия  на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел се състоя избор на членовете на Бюрото, на председател и заместник-председатели на ЕИСК, както и председатели на секции. Конституираха се новите управленски органи в съответствие с  Правилника за дейността на ЕИСК.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев беше избран от делегатите в управлението на три важни ръководни органа на секциите: Единен пазар, производство и потребление, Индустриални промени и Група  работодатели.

Обновяването на състава в средата на 15-ия мандат от  534-та пленарна сесия се състоя в сграда Paul-Henri Spaak на Европейския парламент след проверка на кворума от председателя на заседанието Георгиос Дасис , приемане на проекта на дневен ред и изказвания по повод края на мандата и отчет за постигнатото през изминалия  период от страна  на заместник-председателя Майкъл Смит, заместник-председателя Гонзало Лобо Ксавие и  изказвания на председателите на групи

След оповестяване на резултатите от работата на изборната комисия, Георги Стоев беше поздравен от колегите си и потвърди участието си  в предстоящите заседания на тези управленчески съвети като изрази съжаление, че новите му задължения ангажират допълнително  време и го принуждават да номинира свои пълномощници в смесените консултативни съвети ЕС-Япония и ЕС-Корея през периода 2018-2020. Заседанията на новоизбраните  съвети ще продължат в Брюксел до 20 април

 


19.04.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад