Назад

Красимир Дачев, член на УС на БТПП, е одобрен от ЕК за участие в работната група на високо равнище „Индустрия 2030“

За подпомагане на ЕК при разработването, прилагането и актуализацията на индустриалната стратегия


Красимир Дачев, член на УС на БТПП, бе предложен от Палатата и подкрепен от Асоциацията на европейските търговски палати (ЕВРОПАЛАТИ) за член на работната група на високо равнище „Индустрия 2030“. Европейската комисия одобри кандидатурата на Дачев за участие в работната група, председателствана от Юрки Катайнен, заместник-председател на ЕК, която ще подпомага Комисията при разработването, прилагането и актуализацията на стратегията на ЕС за индустриалната политика.

Целите на работната група са:

  • да предостави обратна връзка относно инициативите и действията на Комисията за интелигентен, иновативен и устойчив сектор
  • да подпомогне Комисията при внедряването на заключенията от „Деня на индустрията на ЕС“
  • да съветва Комисията при определянето на приоритетите за бъдещи действия в индустриалната политика
  • да съветва Комисията относно прилагането на обновената стратегия за индустриална политика на ЕС и да наблюдава нейния напредък на международно, европейско, национално, регионално и местно равнище

Участието на представител на БТПП в този формат на високо равнище ще допринесе за постигането на последователна стратегическа визия, ориентирана към бъдещето, основана на ясни цели и действия, насочени към стимулиране на устойчивия промишлен растеж в Европа.

  


22.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад