Назад

БТПП проучва становището на членовете относно промените в Наредбата за работното време, почивките и отпускитеНа 1 януари 2018 г. влязоха в сила промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), които са свързани със сумираното изчисляване на работното време. Промените са приети с Постановление № 95 от 18.05.2017г. на Министерски съвет. Новите текстове са изготвени от междуведомствена работна група с участие на компетентните институции и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. Пълният текст на становището на БТПП, може да намерите тук. Като важен акцент от позицията на Палатата, следва да се отбележи, че не е налице законова делегация (в Кодекса на труда), която да оправомощава орган на изпълнителната власт да доуреди в наредба законовите разпоредби, регламентиращи сумираното изчисляване на работното време.

След влизане в сила на промените в Министерство на труда и социалната политика са постъпили предложения за изменение на нормите, свързани със сумираното изчисляване на работното време.

В тази връзка се предвижда междуведомствена работна група да обсъди възникналите проблеми и при необходимост да се предложат съответните промени.

С оглед гореизложеното, БТПП се обръща отново към своите членове с молба за позиции, мнения и становища по горепосочената Наредба. За контакт: тел.: 02 8117 583, E-mail: lawyer@bcci.bg

 


02.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад