Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничествоНа заседание на НСТС, провело се днес, 31 януари, БТПП беше представена от Васил Тодоров – главен секретар, и Михаела Михайлова от Юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – приет на първо четене от Народното събрание, и Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

В рамките на дискусията БТПП изрази своята резервирана подкрепа към Законопроекта за трудовата миграция и трудовата мобилност и представи мотивирано становище за промени на част от текстовете, с които се увеличават административните тежести за работодателите.

Палатата подкрепи основните нормативни промени по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, след съгласуване със своите членове.


31.01.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад