Назад

Cеминар на тема „Растеж и развитие на семейния бизнес през поколенията“ B БТПП

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе семинар на тема „Растеж и развитие на семейния бизнес през поколенията“ по инициатива на консултантската компания Business Intellect и в сътрудничество с Bank Gutmann AG.

Събитието бе открито от Георги Стоев, зам.-председател на БТПП, който приветства участниците и лекторите, като постави акцент върху важността нa семейния бизнес, като съставна част от икономическото и обществено развитие B BG.

От страна на лекторите –Лидия Шулева, управляващ партньор в Business Intellect, и Величка Христова, директор в Bank Gutmann AG – бе представена презентация, която запозна участниците с подходите за планиране на приемственост и изграждане на лидерски качества на бъдещето бизнес поколение, както и с възможностите за намиране и поддържане на баланс в отношенията между наследниците на дадено предприятие. 

Обсъдени бяха и предизвикателствата пред малкия и среден бизнес в България, разликите в управлението на корпоративен клон и семеен бизнес, разделението между бизнес разходи и лични разходи, методите за семейно мотивиране и разпределение на длъжностите.

Лидия Шулева е финансов и бизнес консултант с повече от 25 годишен опит. Чрез  консултантската компания Бизнесс Интелект ЕООД, създадена през 1991 г., е работила по много проекти свързани с преструктуриране и оздравяване

на предприятия, а от 2001 до 2009 г. заема длъжностите заместник-министър председател, министър на труда и социалната политика, министър на икономиката, депутат в Европейския и в Българския парламент.

Величка Христова е директор в Bank Gutmann AG,  отговаря за частни клиенти от Югоизточна Европа. Част е от екипа на световно известния консултант по фамилен бизнес Дейвид Борк и работи изключително много с първо поколение семейни компании и предприемачи. Завършила е акредитациите ТЕР и притежава сертификат от института FFI САЩ за финансови консултации на семейни компании.

 


01.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад