Назад

Главният секретар на БТПП взе участие в разговори с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към OECD (BIAC) в Будапеща

В рамките на разговорите, проведени с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към OECD (BIAC) в Будапеща, в които участие взеха Васил Тодоров, главен секретар на БТПП и Никола Зикатанов, заместник-председател на АИКБ, бе представена официалната позиция на организацията (ТУК) по повод новопостъпилите искания за членство на страни от Европа и Латинска Америка в ОИСР, и в частност кандидатурата на България.

Ръководството на BIAC изрази положително становище относно членството на България в ОИСР, като бе акцентирано, че организацията приветства интереса за участие в ОИСР на нови страни като възможност за допълнително разширяване на въздействието на установените добри практики за управлението на пазара.

По време на срещата бе обсъдено, че процесът на присъединяване трябва да насърчи държавите да подобрят своята бизнес среда и да се ангажират с необходимите реформи, като одобрението на кандидатурите ще се извършва на базата на индивидуален подход и според Присъединителната пътна карта.


26.01.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад