Назад

Хората трябва да са сигурни в продукта на строителния предприемач

В БТПП бяха връчени първите 22 удостоверения на строителни предприемачи
Снимка ®БТПП
 
След подписания на 20.04.2011 г. Меморандум между Българската предприемаческа камара в строителството и Българската търговско-промишлена палата за издигане ролята и авторитета на професията „строителен предприемач” днес в Палатата бе представен работещия Доброволен регистър на предприемачите в строителството, като част от базата данни, публикувани на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ  http://www.bcci.bg/services/bpk_list  с осигурен свободен достъп до информацията.
Двамата председатели Цветан Симеонов и Николин Гавраилов връчиха удостоверения на първите 22-ма вписани търговци, членове на Българската предприемаческа камара в строителството и на Българската търговско-промишлена палата, които отговарят на критериите за „строителен предприемач”, утвръдени от Управителния съвет на Българската предприемаческа камара в строителството.
„Ще постигнем по-добър резултат с изпълнението на ясните критерии за вписване в този регистър, като взаимно ще се следим и наблюдаваме, за да може този, който се довери на удостоверението никога  да не бъде подведен в своите очаквания” –  каза Цветан Симеонов. Вие сте първата браншова организация, която съвместно с БТПП изгражда такъв тип доброволен регистър, който да отговаря на определени професионални изисквания. В настоящия момент, когато има затруднения на строителния пазар и той е доста свит, регистърът ще помогне да бъдат отличени добрите строителни предприемачи от множеството, които претендират да бъдат такива. 
Последните данни, с които разполагаме показват,  че има някакво плахо събуждане в тази сфера, а ние съвместно с г-н Гавраилов и членовете на Предприемаческата камара в строителството, даваме една допълнителна гаранция и възможност за избор на тези, които търсят изпълнители или подизпълнители за своите проекти. Искаме да видим този списък по-голям, за да отговорим  на повишените изисквания за качество.

28.05.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад