Назад

БТПП е партньор в европейски проект "ALL NOW Accessibility for Leisure in Life now"

В подкрепа на фирми и организации в сектор туризъм


Проектът "ALL NOW Accessibility for Leisure in Life now" цели да промотира достъпността в сектора туризъм и да създаде възможност за бизнеса да достигне до една нова целева група, а именно хората със специални нужди.

В рамките на проекта БТПП публикува наръчник за организиране на достъпни събития и насоки за достъпност на информацията. Изданията са насочени към туроператори и други професионалисти в сектора туризъм, които искат да предлагат своите услуги на хора със специални нужди. Представени са добри практики и инструменти за достигане до горепосочената целева група, включително идеи за създаване на видеа със субтитри, начини за публикуване на лесно достъпна информация на сайтовете, избор на подходящ контраст и шрифт на текстовете и други. Това е само част от резултатите по проекта “ALL NOW”. Предвидено е и създаването на интерактивна платформа с информация за дестинации, фестивали и хотели, които предлагат условия за достъп на хора с намалена подвижност.

Не на последно място проектът цели да увеличи управленските способности на предприятията в сектора и да създаде условия за достъп до една нова целева група, стимулирайки растежа на местния бизнес. Партньори по проекта са организации от България, Германия и Италия.

За повече информация, моля следвайте линка към страницата на проекта: http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/allnow/description.htm

При въпроси, моля свържете се с: Европейски иновационен и информационен център, имейл: een@bcci.bg или тел: 02 81 17 515/525.


28.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад