Назад

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Запознаване с основните законови и подзаконови нормативни изисквания
Проведе се обучение по здравословни и безопасни условия на труд  за   председателите на Регионалните търговско-промишлени палати и служителите на Единната палатска система.  

Лекция за ефективна и безопасна работна среда изнесе проф. д-р Емил Воденичаров, ръководител на Университетската катедра по хигиена, медицинска екология и хранене.

Участниците в семинара бяха запознати с основните законови и подзаконови нормативни изисквания. Разгледани бяха факторите, влияещи върху работната среда, ергономичните изисквания и новите съвременни методи и инструменти за оценка на риска на работното място.

Дискутираха се теми, свързани с политиката за осигуряване на безопасност на труда, условия на работното място за преодоляване на стреса и напрежението при работа с клиенти, преодоляване на синдрома на професионалното прегряване.

След  семинара се състоя и регулярна среща на председателите на регионалните палати. Бяха обсъдени въпроси на палатската система, свързани с устойчивото й развитие.


26.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад