Назад

Обмяна на добри практики в областта на дигитализация на МСП с провинция Сьор-Трьонделаг, Норвегия

Председателят на БТПП е на работна визита в градовете Опдал и Тронхайм
В периода 26-28 септември 2017г. г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП е на работна визита в градове Опдал и Тронхайм, намиращи се в провинция Сьор-Трьонделаг (Sør-Trøndelag), Централна Норвегия. Визитата се организира в рамките на проект SKILLS+ по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и цели запознаване на участниците със степента на дигитализация на МСП в страната.

В рамките на посещението (peer review ) организации от различни държави ще участват в срещи и интервюта с местни фирми като целта е да се установи степента на внедряване на информационните и комуникационни технологии в ежедневните бизнес дейности на компаниите. На база на интервютата ще се изготви доклад с основни изводи и препоръки, който ще  бъде представен публично в края на визитата. Въз основа на направените заключения през следващия етап от изпълнението на проекта, ще бъдат разработени териториални планове за действие с конкретни мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони.

Подобна визита ще бъде реализирана и в България с домакин БТПП в периода 16-19 октомври 2017г. В нея ще вземат участие партньори от Министерство на транспорта и регионалното развитие на  провинция Саксония- Анхалт, (Германия), представители на фирми от Бизнес парк Тронхайм (Норвегия) и преподаватели от Университета на Острава, (Чехия). Подробна информация и програма на посещението ще бъде обявена допълнително на страницата на БТПП.

Проект SKILLS+ стартира в началото на 2016г. и цели да разработи “план за действие” за политиките, насочени към МСП в селските региони за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Мерки от този план за България следва да бъдат включени в програма ОПИК за следващия период на  планиране след 2020. Планът за действие ще бъде разработен от БТПП в сътрудничество с ИАНМСП – подкрепящ партньор по проекта. При разработването на плана за действие Палатата ще проведе консултации за отразяване мнението на бизнеса и браншовите организации.

 


26.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад