Назад

Благовест Пунев пред "Бизнес Клуб": Арбитражът на БТПП решава спорове от 1000 лева до над 50 милиона

Предимството при нас е, че споровете се решват на една инстанция, категоричен е председателят на Арбитражния съд при БТПП


Арбитражът на БТПП решава спорове от 1000 лева до над 50 милиона. Това казва Благовест Пунев, председател на Арбитражния съд при БТПП, изтъкнат български юрист в областта на гражданското право, член на Президиума на АС, в интервю за списание "Бизнес Клуб".

Арбитражният съд е предвиден като алтернативен способ за решаване на правни спорове в чл.19, ал.1 от ГПК, тоест има изрична уредба на съществуването на арбитражната институция в Гражданско процесуалния кодекс. "Предимството при нас е, че споровете се решват на една инстанция", категоричен е Пунев.

Арбитражът се отнася само за частно - правни спорове.онцентрираме се единствено в споровете между икономически субекти, спорове в бизнеса, търговски спорове, спорове в индустрията", изтъква Благовест Пунев.

На въпрос "Какъв вид са най-често търговските спорове, които решава АС?" председателят подчертава, че взетите решения са относно договори за изработка; строително - монтажни работи, които не са заплатени или не са изпълнени; спор между възложител и изпълнител; спорове при енергийните дружества - между продавачи и купувачи на енергия; договор за финансов лизинг, когато се купуват автомобили или друга техника и др.

В заключение Благовест Пунев посочва, че АС при БТПП има голямо предимство: конфиденциалността (само с разрешение на страните може да присъства външно лице), споровете се решават бързо и много по - евтино за бизнеса. В дърбавния съд при иск се вземат 4 на сто за завеждане на иска и 2 % при обжалване. В АС таксата е доста по - ниска и при това намаляваща в зависимост от размера на иска.

Интервюто може да прочетете в сп. "Бизнес клуб" БРОЙ 04, 2017 XXIX.


14.08.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад