Назад

Запознаване на бизнеса с процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя кръгла маса на тема: „АКТУАЛНА СХЕМА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ – ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“. Тя бе открита от Георги Стоев, зам.-председател на БТПП, и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. Приветствие към участниците отправи Яцек Кравчик, председател на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет, и председател на Асоциацията на работодателите в Полша. Г-н Кравчик отговори на въпроси , поставени от представители на фирми и научните среди.

Калин Маринов, зам.-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” при Министерството на икономиката, направи презентация по темата на кръглата маса – основни параметри на процедурата, размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, допустими дейности и др..

В последвалата дискусия се включиха: чл. кор. проф.Костадин Ганев, зам.-председател на БАН, доц. Лидия Гълъбова, изпълнителен секретар на Съвета по иновации при БТПП и зам.- ръководител на Научноизследователския сектор при ТУ-София; доц. Георги Райчевски, програмен координатор в ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР; проф. Владимир Лазаров от ТУ-София и др.

Бяха поставени конкретни въпроси относно кандидатстването, оценката и договарянето на проекти от представители на фирми, членове на БТПП и на Съвета на Браншовите организации от областта на електротехниката, IT бизнеса, химическата промишленост и др.

Напомняме, че крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 септември 2017 г., 17:30 часа.


10.08.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад